a

www.saphokft.hu

és az

eshop.saphokft.hu

weboldalak

 

 

 

 

 

Általános felhasználási Feltételei

 

 

 

 

 

 

 

Hatályos:

2014. 06.01. napjától


 

TARTALOMJEGYZÉK

 

 

                                                                                                                                

Figyelemfelhívás A Felhasználók Részére....................................................................... 1

1...... Bevezető Rendelkezések.......................................................................................... 1

2...... Értelmező Rendelkezések........................................................................................ 2

3...... Az ÁFF Alkalmazási Köre....................................................................................... 3

4...... Az ÁFF Hatálya És Elfogadása A Felhasználó Részéről....................................... 3

5...... Az ÁFF Egyoldalú Módosítása................................................................................ 3

6...... Kézbesítés................................................................................................................. 3

7...... Az Információszolgáltatási Jogviszony Létesítése.................................................. 4

8...... A Társaság Felelőssége............................................................................................. 4

9...... Adatvédelem, Adatkezelés...................................................................................... 5

10.... Az Információs Szolgáltatási Jogviszony Tárgya................................................... 5

11.... Az Információs Szolgáltatás Menete...................................................................... 5

12.... A Felhasználó Szavatossági Nyilatkozatai............................................................. 6

13.... A Társaság Jogai Az Internetes Felület Tartalmának Védelme Érdekében.......... 6

14.... Az Információs Szolgáltatási Jogviszony Megszűnése És Megszüntetése............ 7

15.... Irányadó Jog, Jogviták Rendezése........................................................................... 8

16.... Egyéb Rendelkezések............................................................................................... 8

 


 

Figyelemfelhívás a Felhasználók Részére

 

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: „ÁFF”) megismerése előtt nyomatékosan szeretnénk felhívni tisztelt Felhasználóink figyelmét arra, hogy a jelen dokumentum a SAPHO Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1141 Budapest, Paskál u. 1/a; Telephely: 1116 Budapest, Vegyész u 17-25.; Cégjegyzékszám: 01-09-720120; Adószám:13128584-2-42) által üzemeltetett www.saphokft.hu és eshop.saphokft.hu weboldalak általános felhasználási feltételeit tartalmazza. Ezen rendelkezésektől a SAPHO Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságnak eltérni nem áll módjában, és az itt rögzítettek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Hatodik Könyv XV. fejezetének (6:77-81.§§) rendelkezései alapján általános szerződési feltételeknek minősülnek és a felek jogviszonyában kötelező erővel bírnak. A SAPHO Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság törekszik arra, hogy a jelen ÁFF tartalma egyértelmű és következetes legyen, mindemellett felkérjük Felhasználóinkat arra, hogy minden értelmezési kérdésben ismerjék meg és használják a jelen ÁFF fogalom meghatározásait, amelyet az ÁFF Értelmező rendelkezései között találnak meg.

A SAPHO Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság munkatársai a kérdések tisztázása érdekében bármikor szívesen állnak a Felhasználók rendelkezésére. Elöljáróban rögzíteni szeretnénk azt is, hogy az ÁFF olyan speciális jogügyletek szabályozását tartalmazza, amelyek eltérhetnek az eddig Önök által megismert gyakorlattól, ezért kérjük, hogy az ÁFF-et figyelmesen olvassák végig, és csak annak részletes áttanulmányozása után lépjenek szerződéses kapcsolatba a SAPHO Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal.

Felhívjuk a tisztelt Felhasználóink figyelmét, hogy a felhasználói igények meghatározásánál az olyan felhasználó magatartását vesszük alapul, aki ésszerűen, tájékozottan, az adott helyzetben elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el.

AZ ALÁBBI FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK AZ ÖN ÉS A SAPHO KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MEGÁLLAPODÁSÁNAK FELTÉTELEI, AMELYEK A www.saphokft.hu ÉS eshop.saphokft.hu WEBOLDALAK, ILLETVE AZOK EGYES SZOLGÁLTATÁSAI ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁRA VONATKOZNAK. AZ ÁFF TARTALMAZZA A SAPHO KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTAL A www.saphokft.hu ÉS eshop.saphokft.hu WEBOLDALAKON KERESZTÜL A FELHASZNÁLÓKNAK NYÚJTOTT ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÁSOK FELTÉTELEIT, A SZOLGÁLTATÓ ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKAT IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÓK JOGAIT ÉS KÖTELEZETTSÉGEIT. AZ ÁFF MINDEN JOGÜGYLETRE ÉS SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZIK, AMELY A www.saphokft.hu ÉS eshop.saphokft.hu WEBOLDALAKON KERESZTÜL TÖRTÉNIK, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY ANNAK TELJESÍTÉSE MAGYARORSZÁGRÓL VAGY KÜLFÖLDRŐL, A SZOLGÁLTATÓ VAGY KÖZREMŰKÖDŐJE ÁLTAL TÖRTÉNIK.

 A MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSÉHEZ AZ ÁFF ÁTOLVASÁSA UTÁN KATTINTSON AZ "ELFOGADOM" GOMBRA. HA JELEN ÁFF FELTÉTELEI NEM ELFOGADHATÓAK AZ ÖN SZÁMÁRA, NE KATTINTSON AZ "ELFOGADOM" GOMBRA, ÉS NE HASZNÁLJA A www.saphokft.hu ÉS eshop.saphokft.hu WEBOLDALAKAT, VALAMINT AZOK EGYES SZOLGÁLTATÁSAIT. AZ „ELFOGADOM” GOMBRA TÖRTÉNŐ KATTINTÁSSAL ÖN ELISMERI ÉS KIJELENTI, HOGY AZ ALÁBBI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET A SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐEN TELJES KÖRŰEN MEGISMERTE, ANNAK TARTALMÁT KIFEJEZETTEN ELFOGADJA.

1.                 bevezető rendelkezések

1.1             A www.saphokft.hu és eshop.saphokft.hu honlapok a SAPHO Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1141 Budapest, Paskál u. 1/a; Telephely: 1116 Budapest, Vegyész u 17-25.; Cégjegyzékszám: Cg.01-09-720120; Adószám: 13128584-2-42; a továbbiakban: „Társaság vagy „Szolgáltató) tulajdona. A www.saphokft.hu és eshop.saphokft.hu honlapok használatával Ön kifejezetten elfogadja az alábbi szerződési feltételeket.

1.2             A Társaság érdekelt abban, hogy (1) az általa forgalmazott termékeket a felhasználók a lehető legszélesebb körben megismerjék, továbbá abban, hogy (2) a vele szerződéses jogviszonyban álló disztribútor partnerek és a termékek végfelhasználói közötti értékesítési kapcsolatfelvétel a lehető leggördülékenyebb legyen, illetőleg abban, hogy (3) a disztribútorok és egyéb vásárlók a Társasághoz küldendő megrendeléseiket elektronikus úton is megtehessék; a Szolgáltató ezen elkötelezettségéből kiindulva létrehozta a www.saphokft.hu és eshop.saphokft.hu weboldalakat (a továbbiakban együttesen és külön-külön: „Honlap”).

1.3             A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A Társaság a szerzői jogosultja a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: ideértve többek között a Honlap szerves részét képező valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást.

1.4             A Társaság a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán Cg.01-09-720120 cégjegyzékszámon bejegyzett, korlátolt felelősségű társaság formában működő gazdasági társaság. A Társaság a tevékenységét a mindenkor hatályos magyar jogszabályok alapján végzi.

2.                 Értelmező rendelkezések

2.1             A jelen ÁFF értelmezése során az alábbiakban felsorolt nagy kezdőbetűs szavak és kifejezések – tekintet nélkül arra, hogy milyen időben, számban, módban és esetben állnak – az alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak:

ÁFF” azt a Társaság által alkalmazott szabályrendszert jelenti, amely meghatározza a Társaság és a Felhasználó közötti információs szolgáltatási jogviszony alapvető szabályait, és amelynek rendelkezéseit alkalmazni kell a Társaság és valamennyi Felhasználója közötti minden olyan jogviszonyban, amelynek során a Felhasználó a Honlap használatával információs szolgáltatást vesz igénybe a Társaságtól.

Disztribútor” jelenti azt a jogi személyt, akivel a Társaság viszonteladói keretszerződéses jogviszonyban áll és a Termékeket a Vevőnek közvetlenül értékesíti.

Felhasználó” jelenti a Disztribútort, a Vevőt, illetőleg azt a természetes vagy jogi személyt, akinek a jelen ÁFF elfogadását követően a Társaság a Honlapon keresztül információs szolgáltatást nyújt.

 Harmadik Személy” jelenti az olyan természetes vagy jogi személyt, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, amely vagy aki nem azonos a Felhasználóval, illetőleg a Társasággal vagy annak képviselőjével.

Infotv.” jelenti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt.

Ptk.” jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt.

Regisztráció” jelenti azt a meghatározott Szolgáltatások igénybevételének megkezdéséhez szükséges folyamatot, amelynek során a Felhasználó – felhasználói adatainak megadása mellett – megismeri és elfogadja a Társaság ÁFF-jét és adatvédelmi szabályzatát. A Regisztrációval és az ÁFF elfogadásával egyidejűleg a Felhasználó a Társasággal felhasználói szerződést köt, amellyel elfogadja és tudomásul veszi a Társaság által működtetett Honlapon nyújtott Szolgáltatások szabályait, előírásait, működési mechanizmusát. Meghatározott Szolgáltatások kizárólag a Regisztrációt követően vehetők igénybe.

Személyes Adat” jelenti valamennyi, a Felhasználóval kapcsolatba hozható adatot, az adatból levonható, a Felhasználóra vonatkozó következtetést.

 Szolgáltatás(ok)” jelenti(k) a Társaság által a Felhasználónak az ÁFF elfogadását követően a Honlapon keresztül nyújtott információs szolgáltatás(oka)t és annak (azok) összes funkcióját.

Társaság” vagy „Szolgáltató” jelenti a SAPHO Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot (Székhely: 1141 Budapest, Paskál u. 1/a; Telephely: 1116 Budapest, Vegyész u 17-25.; Cégjegyzékszám: Cg.01-09-720120; Adószám: 13128584-2-42).

Tartalom” jelenti azt a tartalmat, amit a Felhasználó a Honlap felületén megjelenít.

Termék” jelenti a Társaság által mindenkor értékesítendő bármely árut és szolgáltatást.

Vevő” jelenti azt a természetes vagy jogi személyt, aki a Társaság Termékét akár a Társaságtól, akár a Disztribútortól megvásárolja.

2.2             A jelen ÁFF alkalmazásában a címszavak és a bekezdésszámok kizárólag hivatkozási alapul szolgálnak, és csak az ÁFF szövegének értelmezésével együtt vehetők figyelembe.

3.                 Az ÁFF alkalmazási köre

3.1             A Társaság és a Felhasználó közötti információs szolgáltatási jogviszonyra vonatkozó szabályok összességét a jelen ÁFF és a vonatkozó jogszabályok együttesen tartalmazzák.

4.                 Az ÁFF hatálya és elfogadása a felhasználó részéről

4.1             A jelen ÁFF-et a Társaság határozatlan időre adja ki. Az ÁFF rendelkezései a Társaság és a Felhasználó közötti jogviszonyban az ÁFF elfogadásától alkalmazandók.

4.2             A jelen ÁFF személyi hatálya a Társaságra és a Felhasználóra terjed ki.

4.3             Az ÁFF rendelkezéseit kell alkalmazni – jogszabály kötelező erejű rendelkezése hiányában – a Társaság és a Felhasználó minden olyan kapcsolatára, amely során a Társaság a Honlapon keresztül információs szolgáltatást nyújt.

4.4             A Társaság a jelen ÁFF bevezető részében a Ptk. 6:78. §-a szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz.

4.5             Az „elfogadom” jelölő négyzet megjelölésével a Felhasználó kifejezetten nyugtázza az ÁFF elolvasását, és – a Társaság figyelemfelhívó tájékoztatását követően – a dokumentumban foglalt általános szerződési feltételeket kifejezetten elfogadja.

5.                 Az ÁFF Egyoldalú módosítása

5.1             A Társaság jogosult az ÁFF-et egyoldalúan kiegészíteni, illetve módosítani. A Társaság az ÁFF módosításáról szóló hirdetményét – annak hatálybalépését legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően – köteles a Honlapon közzétenni.

5.2             A Felhasználó felelőssége, hogy a módosítás tartalmát megismerje, illetve arról a Társaságnál vagy a Társaság honlapján tájékozódjon.

5.3             Az ÁFF változása a Társaság és a Felhasználó között korábban létrejött, de még nem teljesített vagy még meg nem szűnt valamennyi jogviszonyra vonatkozik, és a közöttük fennálló jogviszonyok ennek megfelelően módosulnak, feltéve, hogy a Felhasználó a módosítást elfogadta. Az ÁFF módosításának Felhasználó általi elfogadásának minősül és ebből kifolyólag a Társaság és a Felhasználó közötti jogviszony ennek megfelelően a módosítás időpontjától módosul, amennyiben a Felhasználó a módosítás hatálybalépését követően a Szolgáltatást tovább használja, illetőleg a Felhasználó a módosítás honlapon történt megjelenést követő 8, azaz nyolc napon belül a Társaság felé írásban nem nyilatkozott kifejezetten úgy, hogy a módosítást nem fogadja el.

5.4             Amennyiben a Felhasználó – a Társasághoz címzett írásbeli kifejezett nyilatkozatával – a tervezett módosítást nem fogadja el, úgy a Társaság jogosult a felek közötti jogviszonyt egyoldalúan azonnali hatállyal megszüntetni a Felhasználó Regisztrációjának törlésével, vagy a jogviszonyt az ÁFF módosítása előtti változatlan tartalommal hatályában fenntartani.

5.5             Az ÁFF nyilvános, azt a Honlapon bárki megtekintheti és megismerheti.

6.                 Kézbesítés

6.1             A Társaság a Felhasználónak szóló szerződéses ajánlatokat, nyilatkozatokat, értesítéseket a Felhasználó által a Regisztráció során megadott e-mailcímre küldi meg. Amennyiben a megadott e-mailcím a Regisztrációt követően megszűnik, úgy az értesítés elmaradásából származó károkért a Társaság nem felel, felelősségét ebben a körben kifejezetten kizárja.

6.2             A Társaság részére szóló írásos küldeményeket a Társaság székhelyére, illetve a sapho@sapho.hu emailcímre kell megküldeni. A Társaság a Felhasználó kifejezett kérésére esetenként igazolást ad a küldemény átvételéről. Az átvétel igazolásának minősül, ha a küldemény másolatát a Társaság bélyegzőlenyomatával, felhatalmazott képviselője aláírásával és dátummal látja el.

7.                 az információszolgáltatási jogviszony létesítése

7.1             A Honlapon található Szolgáltatások jelentős része, illetőleg a Termékeket és a Társaságot érintő, Honlapon található egyes információk bármely Felhasználó által szabadon, Regisztráció nélkül hozzáférhetők. Meghatározott Szolgáltatások azonban Regisztrációhoz, illetőleg ezt követően belépéshez kötöttek, melyre az ÁFF-ben rögzítetteknek megfelelően bármely Felhasználó jogosult. A Regisztrációhoz kötött Szolgáltatások esetében az információ-szolgáltatási jogviszony a Regisztrációval jön létre. A Regisztráció során a Felhasználó a csillaggal jelölt adatok megadására köteles. A Regisztráció során a Felhasználó nyugtázza a jelen ÁFF és a kapcsolódó adatvédelmi szabályzat elolvasását, megértését, valamint elfogadását. A sikeres Regisztrációt követően a Felhasználó az általa megadott e-mailcímre visszaigazoló e-mailt kap, és a Regisztráció záró lépéseként a visszaigazoló e-mailben található linken keresztül érvényesítheti regisztrációját.

7.2             A Társaság jogosult a Regisztrációval tudomására jutott adatokat rögzíteni, és azokat a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezelni. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Társaság külön adatvédelmi és adatkezelési szabályzattal rendelkezik, amelyek Felhasználó általi elfogadása és/vagy megismerése a szolgáltatási jogviszony létrejöttének feltétele.

7.3             A jelen ÁFF és a Társaság szabályzatai a Társaság szellemi alkotásai. A Felhasználó minden külön jogcselekmény nélkül, az ÁFF elfogadásával egyidejűleg a Társaságnak a szellemi alkotáshoz fűződő vagyoni és személyhez fűződő jogait elismeri, és azokat köteles tiszteletben tartani. A Társaság a fentiek szerinti jogai sérelme esetén a szellemi alkotások védelmére vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően jogosult eljárni.

8.                 a társaság felelőssége

8.1             A Társaság az információs szolgáltatási tevékenysége során mindenkor a tőle elvárható gondossággal és körültekintéssel, valamint a Felhasználó érdekeinek az adott körülmények között lehetséges legnagyobb mértékben történő figyelembevételével jár el.

8.2             A Társaság nem felel az olyan károkért, amelyek rajta kívülálló és el nem hárítható okból – így különösen erőhatalom, belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély megtagadása vagy késedelmes megadása folytán – következtek be.

8.3             A Társaság jogosult a Szolgáltatások nyújtását bármikor saját diszkrecionális döntésével felfüggeszteni vagy megszüntetni. A fenti 8.2 pontban foglaltak az irányadók abban az esetben is, ha (i) a Társaság a Szolgáltatások nyújtását saját diszkrecionális döntésével felfüggeszti vagy megszünteti; (ii) a Társaság vagy a Társaság valamely szerződéses partnere jelentős ok miatt bizonyos ideig szünetelteti vagy korlátozza működését; illetőleg (iii) ha a Szolgáltatás szüneteltetésére a Felhasználók adatai védelme érdekében kerül sor.

8.4             A Társaság a Szolgáltatást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény (Elkertv.) rendelkezései szerint végzi. A Társaság a Honlapot kettős céllal üzemelteti: (1) egyrészről lehetőséget kíván biztosítani arra, hogy a vele szerződéses jogviszonyban álló Disztribútorok és a Vevők közötti értékesítési kapcsolatfelvétel a lehető leggördülékenyebb legyen; (2) másrészről biztosítani kívánja azt, hogy a Disztribútorok a Társasághoz küldendő megrendeléseiket elektronikus úton is megtehessék, illetőleg naprakész információik legyenek a Termékekről, azok készletadatairól. A fentiekre tekintettel a Társaság elsősorban információ-közvetítő szerepet tölt be a Vevő és a Disztribútor között, és ennek megfelelően a Disztribútor, mint a Termék tényleges értékesítője és a Vevő között kialakult vita esetén a Felhasználók mentesítik a Társaságot mindennemű igény, követelés és kártérítési felelősség alól. Tekintettel arra, hogy a Termék értékesítési jogviszony a Disztribútor és a Vevő között jön létre, a Felhasználó a jelen ÁFF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi azt, hogy az adott Termékkel kapcsolatos szavatossági-jótállási-termékfelelősségi kötelezettségek kötelezettje a Disztribútor, a Honlapon megrendelt Termékek átadása és a pénzügyi teljesítés a Társaságtól függetlenül, a Felhasználók (a Vevő és a Disztribútor) között létrejött jogviszonynak megfelelően zajlik. A fentiek miatt a Társaság kizárja mindennemű felelősségét a Felhasználók közötti pénzügyi teljesítés és a Termékkel kapcsolatos szavatossági-jótállási-termékfelelősségi kötelezettségek vonatkozásában is.

8.5             A Disztribútor a jelen ÁFF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi azt, hogy a Honlapon a Társaság által nyújtott Szolgáltatások kizárólag informatív jellegűek, azok a Termékértékesítés feltételeinek jobbítását célozzák, a Disztribútor és a Társaság közötti értékesítési jogviszonyra a közöttük létrejött disztribútori keretszerződés az irányadó. A fentiek miatt a Disztribútor kifejezetten tudomásul veszi azt, hogy a Honlapon keresztül igénybevett Szolgáltatások alapján a Társasággal szemben szavatossági-jótállási igényekkel, illetőleg pénz megfizetésére vagy kár megtérítésére vonatkozó bármely igénnyel nem léphet fel. Mivel a Szolgáltatások igénybevétele nem irányul közvetlenül Termék értékesítésére, így a Disztribútor elállási joga sem értelmezhető. A fentiek okán a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Társasággal szemben különösen nem alkalmazandók a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet elállásra, valamint a Polgári Törvénykönyv és a 151/2003. Korm. rendelet szerinti jótállási kötelezettségre vonatkozó szabályai.

8.6             A Felhasználó által a Honlapon esetlegesen közzétett tartalomért, és az azzal esetlegesen felmerülő összes vagyoni, illetve nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy az általa a Honlapon keresztül elérhetővé tett tartalom Harmadik Személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetett, sem közvetlen módon ne sértsék. Amennyiben a tartalom vonatkozásában Harmadik Személy, hatóság vagy bíróság eljárást indít, úgy az adott tartalmat közzétevő Felhasználó felel az ezzel kapcsolatban felmerülő és a Szolgáltatónak okozott valamennyi kárért, kiadásért.

8.7             A Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Társaság nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért. A Társaság kizár továbbá minden felelősséget a Honlap Felhasználói által tanúsított magatartásért.

8.8             Nem terheli felelősség a Társaságot olyan, kisebb jelentőségű hibákért vagy mulasztásokért, amelyek nagyszámú ügylet teljesítése során az általában elvárható gondosság mellett is előfordulhatnak. Nem felel a Társaság az általa vállalt szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért, ha az eljárást a Felhasználó és Harmadik Személy közötti jogvita, vagy Harmadik Személy felróható magatartása akadályozza.

8.9             A Társaság felelősségének jelen ÁFF szerinti korlátozása vagy kizárása nem érinti a Társaságnak azt a felelősségét, amelyet szerződésben érvényesen nem lehet korlátozni vagy kizárni.

9.                 Adatvédelem, adatkezelés

A Honlap külön adatvédelmi és adatkezelési szabályzattal rendelkezik, amelyet a Felhasználó a Regisztrációval egyidejűleg elfogad és tudomásul vesz.

10.              Az információs szolgáltatási jogviszony tárgya

10.1         A szolgáltatási jogviszony a Társaság által a Felhasználónak a Honlapon keresztül nyújtott információs szolgáltatásnyújtási viszony azzal, hogy egyes Szolgáltatások Regisztrációhoz kötöttek és kizárólag az ÁFF elfogadását követően vehetők igénybe.

10.2         A Szolgáltatások tartalma vonatkozásában a Honlapon található információk irányadóak. A Szolgáltatások tartalmának esetleges bővüléséről vagy változásáról a Társaság a Honlapon közzétett hirdetmények, és/vagy e-mailben küldött tájékoztatók útján értesíti a Felhasználót.

11.              Az információs szolgáltatás menete

11.1         A Honlap tartalmának jelentős része elérhető minden, a hatályos magyar jogszabályok szerint jog- és cselekvőképes egyén számára, regisztráció nélkül is, a Honlap meghatározott részeinek használata azonban Regisztrációhoz kötött. A Regisztráció nélkül igénybevehető Szolgáltatások a következők: Termékek keresése, készletinformációk, termékek fotók termékek műszaki rajzai, tervezői segédletek, termékekhez tartozó kötelező vagy ajánlott kiegészítő termékek, árajánlat kérése. Regisztrációhoz kötött Szolgáltatások: Termékek megrendelése, árajánlatkérés, megrendelések, szállítólevelek, számlák nyomon követése. A Regisztrációhoz kötött esetében Szolgáltatási jogviszony a Regisztrációval jön létre. Amennyiben a Felhasználó regisztrálja magát a Honlapon, meg kell adnia egy érvényes e-mail címet, felhasználói nevet, valamint választania kell egy jelszót. A jelszó titokban tartásáért a Felhasználó felel. A Regisztráció során további csillaggal jelölt adatok megadása kötelező lehet.

11.2         A Felhasználó a Honlapon történő Regisztrációval kijelenti, hogy jelen ÁFF, és a Honlapon található adatkezelési szabályzat feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelési szabályzatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden Regisztrációt önállóként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a személyes beállítások linkre kattintást követően elérhető személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség. Szolgáltatót a Regisztráció során megadott adatok Felhasználó által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

11.3         A Regisztrációt és az ÁFF, valamint az adatvédelmi szabályzat elfogadását követően a Felhasználó jogosult igénybevenni a Regisztrációhoz kötött Szolgáltatásokat. A Vevő tudomásul veszi azt, hogy a Honlapon történő Termék megvásárlására irányuló ajánlatkérése nem eredményezi a Termék megvásárlását. közte és a Társaság között termékértékesítési jogviszony nem jön létre. A Társaság a Honlapon regisztrált ajánlatkérést megvizsgálja, és amennyiben az ajánlatkérés alapján azt teljesíthetőnek ítéli, úgy a Vevőt étresíti arról, hogy az adott Terméket melyik Disztribútortól szerezheti be. A konkrét Termékértékesítési jogviszony a Vevő és a Disztribútor között jön létre. Amennyiben a Regisztrációt követően a Disztribútor küld ajánlatkérést a Honlapon keresztül, úgy a Társaság a fentiek szerint jár el azzal, hogy a Termék értékesítésére irányuló jogviszonyra a Társaság és az adott Disztribútor között korábban létrejött viszonteladói keretszerződés rendelkezései az irányadók. Ebben az esetben a megrendelést a Honlapon regisztrált megrendelés váltja ki.

12.              a FELHASZNÁLÓ szavatossági nyilatkozatai

12.1         A Felhasználó a jelen ÁFF elfogadásával szavatolja, hogy:

(a)          nagykorú, cselekvőképes személy, munkával megszerzett keresményével önállóan rendelkező 14. életévét betöltött kiskorú személy vagy jogi személy képviseletére jogosult képviselő;

(b)          elolvasta, megértette, a jelen ÁFF tartalmát és feltételeit;

(c)          elolvasta és megértette a Társaság adatvédelemi szabályzatát;

(d)         a Szolgáltatás igénybevétele során felelősségteljes magatartást tanúsít, és más Felhasználókkal szemben jóhiszeműen, együttműködően és tiszteletteljesen viselkedik;

(e)          kártalanítja a Társaságot Harmadik Személyek részéről felmerülő minden olyan igénnyel szemben, amely a Honlap Felhasználó általi használatával, illetve a Társaság Szolgáltatásainak igénybevételével függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, igényt, hiányt, kárt.

12.2         Amennyiben a Felhasználó bármely szavatossági nyilatkozata hamisnak bizonyul, úgy az súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Társaság által nyújtott Szolgáltatás azonnali beszüntetését vonhatja maga után, illetőleg a Társaság az általa legmegfelelőbbnek ítélt szankció alkalmazására jogosult. 

13.              A Társaság jogai az internetes felület tartalmának védelme érdekében

13.1         A Felhasználó a Regisztrációval és az ÁFF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Társaság minden értesítés nélkül eltávolíthatja az olyan tartalmat, anyagokat vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütközőnek, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál, illetőleg amelyek megsértik vagy megszegik a Társaság vagy bármely Harmadik Személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát.

13.2         A Társaság az általa legmegfelelőbb módon haladéktalanul szankcionálja a Honlap Szolgáltatásaival szemben tanúsított jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységeket, amelyek különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak lehetnek:

(a)          a Szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;

(b)          a Társaság számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet;

(c)          más Felhasználókról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket);

(d)         a Honlap bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;

(e)          felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése;

(f)           olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél, illetőleg Harmadik Személyek szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát;

(g)          vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek közzététele vagy továbbítása;

(h)         olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik.

13.3         A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon Felhasználók Regisztrációját, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes adatával, információjával visszaélnek, különösen, ha a Felhasználó által a Honlapon keresztül megjelenített tartalom:

(a)          védjegyet sért,

(b)          mai vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezett neve,

(c)          más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név,

(d)         obszcén vagy trágár kifejezés,

(e)          rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális vagy politikai és világnézeti hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés és magatartás,

(f)           burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

14.              aZ információs szolgáltatási jogviszony megszűnése és megszüntetése

14.1         A Felhasználó bármikor törölheti Regisztrációját, ezáltal bármikor megszüntetheti a Társasággal létrejött szolgáltatási jogviszonyt. A Regisztráció megszüntetésével a Társaság által nyújtott szolgáltatási jogviszony megszűnik.

14.2         A Társaság bármely regisztrált Felhasználót törölheti a nyilvántartásából, amennyiben a regisztrált Felhasználó bizonyíthatóan a Honlapot támadó, ártó tevékenységet folytat. A Társaság a többi Felhasználó általi zavartalan felhasználás érdekében ilyen tevékenység esetén büntetőjogi feljelentéssel élhet a jogi szabályozások keretén belül, illetve kártérítési igényét is érvényesítheti a bizonyítottan jogellenes magatartást végzőkkel szemben.

14.3         A Felhasználó elhalálozása esetén a Regisztráció törlése iránt közeli hozzátartozó, illetve törvényes képviselő járhat el a szükséges dokumentumok bemutatásával.

15.              Irányadó jog, Jogviták rendezése

15.1         Az információs szolgáltatási jogviszonyra az ÁFF és Magyarország jogszabályai az irányadók.

15.2         A szerződő felek minden, a jelen ÁFF-kel kapcsolatos jogvitában alávetik magukat az általános perrendtartási szabályok szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességének.

16.              Egyéb rendelkezések

16.1         Ha bármilyen hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság szerint az ÁFF bármely rendelkezése érvénytelen, semmis vagy végrehajthatatlan lenne, úgy ez csak arra a rendelkezésre vonatkozik, és nem jelenti az egész dokumentum érvénytelenségét, semmisségét vagy végrehajthatatlanságát, és minden egyéb rendelkezés érvényben és hatályban marad.

16.2         Az ÁFF-ben, vagy jogszabály által biztosított valamely jog vagy jogorvoslat Társaság általi gyakorlásának elmulasztása nem jelenti az adott, vagy más jogról vagy jogorvoslatról való lemondást, továbbá ezen jog vagy jogorvoslat egyszeri vagy részleges gyakorlása sem gátolja meg az adott, vagy bármely más jog vagy jogorvoslat további gyakorlását.

 

A jelen ÁFF-et, és az annak részét képező figyelemfelhívást, valamint a Társaság adatvédelmi szabályzatát elolvastam és megértettem, azt elfogadom: